Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Oravská vrchovina » turistika » miesto

Miesto, Oravská vrchovina

Miesto v Oravská vrchovina

V Oravská vrchovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Oravská vrchovina:, 1 z 17

Úboč, Kotolnice, Kapustniská, Nižná Roveň, Nad Dielcom, Sedlisko, Pod Kosiskom, Poruba - Gecel, Malý Bysterec, Lániky, Beňovolehotský, Záhumnice, Kurienkovy, Pod Vornice i pod medzu, Hldočín, Orava Nižná, Kúty, Zábrež, Priehrada, Ski Park Racibor, Piatková, Močiar, Stodolisko, Nad Mostiskom, Plačiská, Horná roveň, Srňacie, Staré Lazy, Likavka, Vrchvarta, Za parkanmi, Sihoť, Chotár, Háj, Pod lipkou, Za Segiňom, Skalka, Za cmiterom, Nad baňou, Slameník, Hubková Skalka, Hrádok u cmitera, Seč, Lašteky, Magura, Vŕštek pod Holubovým, Kostoly, Pod Stráňami, V kruhu, Doliny, Za rybníkom, Nad Hrádkom, Sázalka, Stará tehelňa, Horička, Baňa, Hliny, Pod Stáňami, Repiská, Pod Rakytím

Miesto, Oravská vrchovina:, 2 z 17

Na doline, Pavlovka, Dlhé hony, Pod Laštekom, Lúžková Skalka, Lúžky, Leštinské, Starý cintorín, Štepnica, Rybník, Hlboké, Pod Slanou vodou, Chodáci vrštek, Zvonica, Chmeťovka, Záhrabová, Pod Muráňom, Nad Pekárkou, Roveň, Dolina, Studničná, Košariská, Pekárka, Malá Orava, Pálenice, Zápotočie, Horné záhrady, Výhon, Panské záhrady, Hýlovské, Zápotočie, Záhumenice, Stodôlky, Pridavky, Dolné záhrady, Roveň pole, Nižné Slivkule, Hrady, Štvrte, Záskalie, Závada, Za Hrobľou, Hradská, Nad Oravou, Dvorisko, Rovienka, Ulová, Oržiská, Laz, Hôrka, Fľak, Stavy, Skalica, Niže Revišného, Hore koncová, Klince, Nad pastierňou, Proti Skalici, Vrbiny, Krásna Hôrka

Miesto, Oravská vrchovina:, 3 z 17

Pasiečka, Roveň, Močiare, Stráne a Lány, Hrúzova Jama, Podlázok, Cepková, Laz, Stodolisko, PodDielom, Rozdiely, Bláhovo, Pánsky Laz, Skalica, Na Laze, Rokytník, Pod Skalicou, Na hore, Humienec, Žilovo, Háj, Brestoviny, Za Dielom, Bielikovo, Za brodom, Ponad Sedlisko, Ústranec a snoža, Šujovo, Sihoť, Blatiny, Čertáš, Úboč, Suroviny, Koprová, Barina jamka, Priečno, Zásuštie, Do Doliny, Diel, Sedlo, Dolina, Kamenisté, Pod Hájom, Kušnérikovo, Plav, Dolina, Rovence, Rakytiny, Nad Benkovym, Do Črchliska, Túrova dolina, Nad Okrúhlicou, Lážťok, Abramovo, Smrekové kúty, Pod Behárovo, Hore koncové, Žiarik, Nad Rakytiny, Višovca

Miesto, Oravská vrchovina:, 4 z 17

Boháčov Žiar, Za Dolinky, Daukovo, Čerťaž, Škripňová, Nové diely, Matlákovo, Pod Kýčerov, Krivé hony, Hrickov Laz, Nad Brehy, Klinkova dolina, Volárky, Nad Hriadkovou dolinou, Za Lejšinu, Lázok, Sihoť, Hrickova dolina, Žiar, Roveca, Pod Abramovo, Pod Háj, Za Žiarik, Nad Piatkovou, Brežisko, Halaškova úboč, Hlboké, Ráztoky, Pod Leštinami, Hrady, Dolinky, Pleciská, Močiare, Zadné hony, Pod Brnovo, Šindlovo, Nad Kiziskmi, Benkovo, Nad Daukovým, Obločnica, Nad Magelom, Hora, Richtárka, Jamy, Vyšné hony, Kratiny, Kriváň za potokom, Nižné hony, Zábahnia predné, Doliny od jarku, Dlužiny, Luh, Borčák, Za Grúnikom, Dlžiny, Doliny od Lavkovského, Od Medvedzieho, Šnúry, Kriviny, Nižná Úboč

Miesto, Oravská vrchovina:, 5 z 17

Úvratec, Horekončia, Grapy, Dolina, Kubošovo, Vrátno, Pod vrchmi a skalkami, Hate, Laz za vodou, Poľana, Paseka, Pod hate, Brečkovo, Za grúňom a Drviská, Starý laz, Lieštiny, Roveň, Súše, Kotelnica, Turikovo, Andrášov grúň, Za červenou skalou, Doliny, Račová, Skalka, Hrúzov- laz Srňo, Za Stojkovom, Liestiny, Skalka, Za ostrým vrchom, Dolinova skalka, Pálenica, Široká, Hlboká, Za zárubou, Roveň Vyšná, Uvažiská, Dielnice, Paseka, Tomkovo Stodolisko, Paseka, Pod Kýčerou, Táborisko, Racibor, Prikra, Háj, Hrbova skalka, Za Haj, Fizuren, Dolinky, Zadné jamky, Pod Húšťou, Za Migrovkou, Lány, Pod Košariskami, Stopňovo, Kratiny, Nad Skalkou, Migrovka, Poľany

Miesto, Oravská vrchovina:, 6 z 17

Poza, Dlhá nad Oravou, Príkra, Uhlisko, Pod poľanou, Čurilovo, Zamianovo, Horná stráň, Buča, Pod Pálenicami, Pod Ráztokmi, Dielce, Košariská, Benčekovo, Dolinové brehy, Jasovo, Studnička, Makovisko, Pod Grúňom, Podančík, Nad Ráztokmi, Dlhánsky Cickov, Podvrátno, Lúčky, Repiská, Kýčera, Za hutou, Hlboká jama, Húšť, Nad Lánmi, Bračkovo, Kopanice, Dolná Roveň, Rapkov grúnik, Dolné Mláky, Merkovo, Veľké Holice, Za Grúňom, Predné jamky, Horný kút, Turín, Dubová skalka, Noviny, Prostredné pole, Pod Lyscom, Mikulovec, Za Banským, Za Skalicou, Stodolisko, Dolná stráň, Banské, Filipovo, Lázy, Michalkovo, Vasilov, Hate, Mišicovo, Pod Bykmi, Na Čakanove, Pavlašova jama

Miesto, Oravská vrchovina:, 7 z 17

Malina, Pod grúňom, Lazy, Sihoť, Pod Zeleným, Za Kamenným grúnikom, Za vyšným mlynom, Vtáčnik, Hostovisko, Nový Laz, Predný Turínok, Sviňacia lazina, Nové lazy, Rakytiny, Za príslopom, Pálenice, Ostrý vrch, Medzi Košariskami, Pod borovinou, Pod horou, Nad jazom, Pastovník, Košarisko, Horné Mláky, Hate, Stráň, Pálenica, Ráztoky, Zadný Turínok, Skalka, Malé Holice, Malý Mikulovec, Horné Ovadovo, Niže dediny, Jamy, Vŕšok, Poruba- Geceľ, Laz, Pištekovo, Roveň od Gecele, Zadná Pálenica, Lúky, Za Kazovým dielom, Vaňová, Chudovsko, Trsteník, Tokárne, Sosniakov močiar, Do Zábrežského, Javorová, Kutiny, Skalica, Bielo, Šloga, Nad prievozmi, Nad mohylkou, Kakyč, Grúň, Pod Skalkou, Paseka

Miesto, Oravská vrchovina:, 8 z 17

Jelšovo, Dlhé, Osobité, Havrané, Za vápeničný jarok, Rajčina, Gašperovská, Brada, Pod Behárovom, Za Hlbokou, Valentová, Šťukovka, Vŕšky, Koncom do lúk, Kažený Laz, Vrchy, Holovská dolinka, Žiar, Vápenica, Kotelnica, Bartová, Kobyláreň, Šefranovo, Kolovratno, Žiarec, Hlaváčka, Pod Brestovou, Pod Kunovo, Pálenice, Kotelni, Tesné skaly, Roveň od Porubského, Pod Žiarom, Dolina Lomisko, Očenáška, Polianky, Kamence, Orava, Pod Hájom, Za Vŕšky, Za kostolom, Mláka, Pod bukovinou, Uhlisko, Nižný Kuník, Danielovec, Solisko, Krišková, Pod Hrádkom, Chmelience, Vŕštek, Janovie lazy, Pred Uhliskom, Pod Ulovou, Brehy, Povrazy, Vôkolná, Roveň, Tupá skala, Sontagovske lúky dolné

Miesto, Oravská vrchovina:, 9 z 17

Stráň, Košariska, Hrady od vody, Vŕšky, Poza vŕšky, Pod kráčinami, Švanárovo, Údol, Pod Brezovcom, Zadné hony, Laziny, Peniažkovo, Kňažia, Mokraď, Pošmiharovo, Hradisko, Dolinky, Borovsko, Homola, Nad Ovsami, Jelšava, Mrkvisko, Ráztoky, Dulová, Čerťaž, Dzurov laz, Zemianske hony, Krížova, Pod Veľkou chrasťou, Pusté, Sontagovské lúky horné, Jamy, Za skalami, Ploština, Stodolisko, Pivnička, Pod Homôľkou, Dlhé zeme, Za kaplicou, Suchá dolina, Horná Ulová, Dúbrava, Košariská, Brvenô, Za Mokrábovom, Predné hony, Hôrka, Babin kút, Sontagovské lúky dolné, Horica, Sihla, Ráztoka, Široká, Pod košiarom, Pastva, Kapúnovo, Kurienkovský, Hostovické, Roveň, Jurčov vŕšok

Miesto, Oravská vrchovina:, 10 z 17

Močiarik, Za lúkami, Jama, Brestová, Kubaňovo, Vasilovo, Rajtovo, Haraňovo, Paseky, Stodôlky, Pod viechami, Pod bučinou, Setiská, Hôĺka, Marušnici, Pavlíkovo, Uhliská, Chlievno, Sverebcovo, Háj, Pod Blatá, Vlčia jama, Brodok, Pošmihárovo, Rovience, Na laz, Brveník, Pod vtáčnikom, Pod horou, Pod Zárubami, Bratikovec, Pltisko, Nad kostolom, Valecké, Hrab, Za vrch, Sekanýý háj, Paseka, Kameň, Dzurinovo, Pod Kýčerou, Košariská, Smejsová, Kýčera, Zemianske Uhlisko, Setisko, Pod Hunkovým, Hriadky, Langurovo, Záhumenice, Prýslop, Oblaznýk, Hunkovo, Pod krutkovým, Za Klinok, Jančovie lúky, Lán, Sakalovo, Kubiznová, Prostredný klin

Miesto, Oravská vrchovina:, 11 z 17

Rosánovo, Kraviarsko, Medzi háje, Stanova jamka, Kýčera, Nad Hájom, Jastrabie, Košarisko, Hnilický vŕštek, Hubkovo, Mlynovica, Pod Laštekom, Zákľučie, Rakytinka, Poľana, Balková, Pálenička, Kraversko, Pasienkový Hrádok, Jamy, Ondrejková, Prašivník, Staškov, Nad Vápenicou, Staré Lazy, Zápač, Pod môstkami, Kade, Veľká lúka, Sená, Dudová, Klinék, Záložnice, Kúťanka, Roveň, Kút, Nad Ostricou, Mikušova jama, Jamy, Pod ústrancom, Za lánom, Pod Zárubou, Potok Kolesovo, Doliny, Ostrý vrch, Hony, Háj, Mlynová, Danková, Pod bučíkom, Hrubková, Červená skala, Božie muky, Hríbik, Biela voda, Budzovské, Záložnica, Do potokov, Stráň, Petruškovo, Pasienková Danková

Miesto, Oravská vrchovina:, 12 z 17

Do Mlynovice, Červené, Hlinický vŕštek, Pod Polákovským, Rakytník - Boky, Za krúžkami, Ústranec, Hladišova jama, Vrchy, Pavlová, Blážovo, Prte, Kríže, Pálenica, Čierťaž, Ďatlianka, Záhumnie, Nad kopanicami, Za Trsteníkom, Vaňova dolina, Banisko, Jelša s Koňuchovým, Jamy, Hlavačka, Hliny niže cesty, Kúty, Za skalou, Pod Skalkou, Uhlisko, Kostolná, Brestová dolina, Roveň, Pastovníky, Paulíčková, Červená skala, Podlázky, Kozákovo, Bukovina, Lán, Havrania, Hrádok, Hore červeným, Gejgová, Jurčovka, Borodovo, Chabzdov od Hamričiek, Za Dielom, Nové lazy, Fukaska, Pod Žiar, Zápravy, Košariská prostredné, Plná roveň, Laz, Gnipov Bôrik, Nad Pálenicou, Mladá hora, Sedlisko, Kriváň, Pod lázkami

Miesto, Oravská vrchovina:, 13 z 17

Krížová, Zadné Jamy, Slatiny, Trávniky, Pod novými lazmi, Mníška, Kňazová, Rakytina, Valachovo, Za Martincovým, Skalka, Pod Čerchľou, pod Diel, Pod žriedlom, Stožok, Borová, Lesy, Za vodou, Nádovsie, Pod Brehom, Kikirinda, Nad tehelňou, Dropov diel, Hore Ráztočným, Medzi skalkami, Háj Studeník, Zabralský vŕštek, Skalený kríž, Dvojaká mohyla, Hate, Za Pavlovie horicou, Kľúč, Na sedlo, Za Jalovým, Nad Bysterským, Majerová, Pod Čerchľou ppri mlynku, Nad Pasekami, Pred Lehotou, Pod Fukaskou, Boroviny, Nad mlynom, Kút, Úplzeň, Košarec, Pod brezinu, Jastrabie, Maslová, Hlohová, Medvedzie, Frnádlovo, Vrchpole, Pod dielcom, Cickov, Bôrovina, Košiar, Pod Mníškov, Kákyčovo, Pod Vrbovo, Za mostíkom

Miesto, Oravská vrchovina:, 14 z 17

Nad žrielom, Potôčky, Jalová mohyla, Pri Revišnom, Chrasť, Kučné pole, Za pivovarom, Hlboká, Pod cestou, Chmelience, Svrčina, Poľana, Nad židovským cintorínom, Mihálovo, Proti geceľu, Veterinárna nemocnica, Za lázkami, Borovčie, Polákovo, Zábralie, Zázrivka, Grúň, Nad kostolom, Veľký klin, Kamenný vŕšok, Mlynská, Lopušné, Staré lazy, Sihoť, Hôrka, Janove brehy, Ponad Chrasť, Chabzdov, Králová, Nad močiarom, Príbojec, Čachovo, Zákluky, Paseky, Rybníky, Košariská zadné, Dubie, Pod lôhom, Pod skalou, Nižný Breh, Moťkovie horička, Brdce, Za dielničnou mohylou, Kroviny, Košariská predné, Vyšný breh, Úboč, Paninova dolina, Jazorisko, Doliny, Medzi skalicami, Lazy od Mlade, Lániky, Za Magurou, Markov vrch

Miesto, Oravská vrchovina:, 15 z 17

Lehotských Jama, Zadný Krnáč, Kundovie Horička, Pálenička Lán, Dedkovo, Pod Chrášteľovým, Podvornice, Roveň, Za Lučivným, Rudné, Kamenné, Za prievalcom, V Krahulčom, Do lazu, Suchánka, Pod dielom, Za Vrchpoľom, Medzi jarkami, Kútova dolina, Stankov grúň, Vrtielka, Nad Hamričkami, Za baňou, Bakovec, Holá Poľana, Veľký Sám, Hoľa, Parpuť, Mohylnice, Bátkovské, Jóboviská, Hliny vyše cesty, Pod lazom, Priepasti, Chmelience, Jasenia, Pod Dielom, Zadné doliny, Lazy, Repkov vŕštek, Prýpor, Kútov vrštek, Krivé hony, Predné doliny, Pastovky, Palačekovské, Pri Parputi, Dolná roveň, Medzihory, Medzi cestami, Pokryváče, Pod Košariskami, Dlhý lán, Mrzáčka, Magura, Jalové, Chrášteľovo, Bučina, Biela voda, Hate

Miesto, Oravská vrchovina:, 16 z 17

Bok, Za Skalou, Nad Majerom, Baäa, Dielnice, Pod Skalicou, Kúty, Markovská, Do Žaškovských, Riedky diel, Daromnina, Hrádok, Nad Úplzňou, Brestviny, Jamiská, Kutiny, Vrchdiel, Uhlisko, Jedlové, Nad ráztokami, Noviny, Za vrchovou, Uhliská, Lukačka, Konečný vŕšok, Kaluž, Kordošovo, Žleby, Varečovské, Záhradisko, Lazy, Pod Kamenným, Hrabovec, Na Laze, Nad ohradami, Mäsárová, Stožok, Úboč, Piesky, Na prepadlinách, Zaťkova jama, Homôlka, Kublovo, Pod Poľanou, Pred lazmi, Domšiná, Za pasekami, Laziny, Na Vápenci, Hrady, Stehlíkovie breh, Hore Kúty, Pod brány, Maršinský klin, Lopušno, Nové lazy, Pod Starými lazmi, Pri Háji, Čierne potoky, Pod Zrázom

Miesto, Oravská vrchovina:, 17 z 17

Kubcovo, Stankovo, Bučina, Hriadky, Mláky, Farská, Kopanice, Za Hriadkami, Líščie diery, Pod mostom, Pálenica, Halečková, Pod Hoľu, Pod Uhliskom, Vrchová, Poza Chovancovie ulicou, Hore Trsteníkmi, Polámané, Nad Skalkou, Šibenice, Záruby, Pod Bukom, Za hlbokým jarkom, Käčka, Kutina, Uhlisko nad Hamričkami, Pod Laštek, Háj, Mladá Hora, Za Suchánkov, Tabla, Predné Polianky, Chvost, Štvrte s dolinami, Nad Mišovom, Na Skale, Pod kľúčom, Nad Kopiskom, Pred dúbravou, Horné skalky

Podobné, Oravská vrchovina:

1875x turistika, 1338x miesto, 299x strom, 79x orientačný bod, 46x chranený strom, 27x poľovnícky posed, 22x turistické informácie, 19x atrakcia, 19x prístrešok, altánok, 10x ohnisko, 7x štôlňa, 3x orientačná mapa, 3x studňa, 2x miesto na piknik, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Oravská vrchovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://oravska-vrchovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.